Col·laboracions

Descobreixi les nostres col·laboracions amb altres despatxos d'arquitectura o entitats, on l'equip ha participat individualment. Aquesta experiencia ens ha fet formar-nos professionalment en l'àmbit constructiu i de disseny, fonamental en l'ADN de on_arquitectes.