top of page

Bloc d'habitatges JO_Vidre

Habitatge plurifamiliar

Reforma integral en un bloc d'habitatges plurifamiliar construït el 1840. La reforma contempla el reforç dels forjats, la realització d'una nova coberta, la redistribució dels habitatges, la renovació de les instal·lacions i la construcció d'una nova façana a la mitgera.

 

 

Es troba en procés.
 

Localizació: Reus

bottom of page