top of page

Solució hidràulica passiva

Projecte de reinterpretació de les canalitzacions urbanes.

El Riu Clar és un riu que neix a Constanti i el seu curs ha estat molt alterat a causa de la gran urbanització dels terrenys per on passa, és la separació natural dels barris de Torreforta i Riu Clar, en el seu pas pels barris està totalment canalitzat, desvinculat i desvirtuat del seu entorn.

Riu Clar travessa el Polígon Francolí pel subsòl, a través d'una canalització de volta d'inicis dels 60. La capacitat drenatge màxima d'aquesta canalització, segons la informació facilitada per l'ACA, és insuficient, això provoca desbordament en moments puntuals d'intenses pluges.

La proposta pretén incrementar els sistemes de drenatge ecològics per crear una xarxa lineal d'espais verds, els quals, serviran de connectors amb el corredor ferroviari. Aquest corredor fluvial servirà com a columna vertebral de la unió entre Ponent i Tarragona, connectant i compactant una gran varietat de tipologies i usos, fusionant el teixit urbà amb els sistemes naturals, creant una relació simbiòtica entre la via verda i el paisatge circumdant.

Aquest sistema de drenatge proposa treballar en diferents nivells, en les temporades seques, la infraestructura podrà ser utilitzada per a espais socials, culturals o d'oci, un espai en l'ús de la població. No obstant això, en períodes de pluja, l'espai es converteix en un sistema de drenatge per capes, en què gradua la seva capacitat evacuant. Si la pluja no és molt intensa, el sistema treballarà a les zones inferiors on se situa la grava i el tub-dren per evacuar l'aigua i el nivell de vessament superior serà de baixa velocitat gràcies a les franges filtrants del seu voltant. Si la pluja és intensa, la cuneta verda treballarà com a canal en tota la seva capacitat per drenar l'aigua cap als aiguamolls. Aquest sistema permet coexistir la possibilitat d'inundació i d'activitat urbana, sense haver de crear un buit.

4.jpg

Sistemes de drenatge natural

bosque mediterraneo_page-0011.jpg

Proposta natural

Tractament del terreny

Ens trobem en una zona totalment industrialitzada, amb poc espai verd i que representa un desafiament monumental la naturalització de la zona. Al Re-Habitar aquesta zona, podrem crear una xarxa ecològica, un hàbitat per a la flora i fauna, on pot coexistir amb la vida urbana, millorar la salut pública, compactant la ciutat i creant espais públics dinàmics i agradables per a les empreses, treballadors i la ciutadania.


L'integració del corredor ferroviari com a zona natural, ens permetrà reviure les zones humides d'entre-vies i zones de gran vegetació per proporcionar un hàbitat a les aus migratòries i crear consciència en la població.

bosque mediterraneo_page-0004.jpg

Naturalització

bottom of page