top of page

Espais d'incertesa

Projecte de rehabilitació de naus industrials per a la implantació d'incubadores per a empreses.

El projecte consisteix a aprofitar l'oportunitat que ens atorga el suport estructural de les naus industrials, a fi de repensar un viver, en que les relacions d'espais siguin externes i no internes, que es comuniqui amb més fluïdesa amb el seu entorn. Entenem que aquest nou viver d'empreses, es comporti més com un conjunt d'edificis, més com un campus que com un edifici tancat.

L'equipament tindrà l'oportunitat de créixer i decréixer, i envair noves unitats mínimes per a la seva funció, segons la demanda i el desenvolupament i evolució de la ciutat de Tarragona.

Com la reproducció per espores en la naturalesa, entenem que al voltant d'un equipament, sorgiran altres activitats que, acompanyaran en el futur a aquests, i fins i tot, començaran a expandir-se pel polígon, de manera que acabin creant un gran campus d'equipaments amb infiltracions d'empreses privades.

seccions

vista_riera2.jpg
1.jpg
1.jpg

vistes

bottom of page